/>

Velkommen til Kvås barnehage

Sammen om å sette verdifulle spor

I kvås barnehage fokuserer vi på å gi barna en god barndom, preget av trivsel, venneskap og lek. Vi jobber for at barnehagen skal oppleves som et godt sted, hvor barns medvirkning og anerkjennelse er i fokus. 

Vi fokuserer på å møte hvert enkelt barns behov for omsorg, tilhørighet, anerkjennelse og trygghet, samt sikre at barna tar del i og medvirker i fellesskapet.