Informasjonsskriv for Kvås barnehage

Her er et informasjonsskriv om Kvås barnehage. Her står alt om personalgruppen, dagsrytmen, henting og levering, og planleggingsdager.