Brannvernuke

I uke 38 hadde vi brannvernuke i barnehagen. Vi har hatt besøk av Bjørnis, og gjort mange gøye og spennende aktiviteter. Barna har tegnet et hus, som står i flammer, fargelagt tegninger av Bjørnis, og sett brannfilm av Bjørnis. 
Vi avsluttet brannvernuka, med en brannøvelse. Tidligere i uka, hadde vi snakket mye om hva vi må gjøre dersom brannalarmen går.