Velkommen til Kvås barnehage

I Kvås barnehage skal det være godt å være.

Vi er en en avdelings barnehage med barn ifra 0 til 6 år. Hos oss skal det være mye voksen kontakt, samspill med andre barn og godt innhold.